Engelskaläxa år 4 w.37

Veckans läxa handlar om prepositioner.

  1. On – på
  2. under – under
  3.  beside – bredvid
  4. Next to – jämte
  5. Behind – bakom
  6. above – ovanför
  7. inside – inuti
  8. table – bord
  9.  chair – stol

Good luck!

Läxhjälp

Hej!

Denna vecka börjar vi med läxhjälp tisdagar och torsdagar mellan 07.30-08.15. Samåkning från Klevshult sker enligt överenskommelse.