Veckobrev v.11

Hoppas ni har haft en fin vecka trots regn och rusk! Även fast vädret inte var det bästa så passade vi i onsdags på att genomföra våra instruktioner utomhus. Vi har på svenskalektionerna arbetat med instruerande texter och avslutade detta med att skriva egna instruktioner. Eleverna fick byta instruktioner med varandra och det slutade i många spännande konstellationer.

Eleverna har under veckan haft matteprov. Alla jobbade på bra! Vi har också börjat arbeta med dubbelteckning i svenskan. På tekniken fick eleverna fundera över teknik i mataffären.


Vecka 11

Måndag
Föräldramöte inför hösten för åk 5 kl 17.30
TisdagSimning, slöjd
OnsdagEng-läxa åk 4, föräldraträff inför Schackfyran åk 4 kl 17.30
TorsdagEng-läxa åk 5
FredagIdrott

Lör 23/3 Schackfyran i Jönköping för åk 4.

Engelskaläxa åk 4
Eleverna har 13 ord i läxa från texten vi jobbar med nu. De ska öva på att stava och uttala orden. Finns att öva på i Quizlet.

shopping list = inköpslista
basket = korg
vegetables = grönsaker
behind = bakom
bread = bröd
cucumber = gurka
lettuce = sallad
next to = bredvid
mustard = senap
in front of = framför
meat = kött
buy = köpa
Good luck! = Lycka till!

Engelskaläxa åk 5
I läxa har eleverna 19 ord från texten vi jobbar med. De ska öva på att stava och uttala orden. Läxan finns att öva på i Quizlet.

expensive = dyr
I’m looking for = Jag letar efter
colour = färg
label = prislapp, etikett
try on = prova
cheap = billig
besides = dessutom
opinion = åsikt
child labour = barnarbete
adult = vuxen
brand = varumärke
agree = hålla med
should = bör, borde
brick = tegelsten
mine = gruva
rescue = rädda
clean = städa
take care of = ta hand om
a pair of jeans = ett par jeans


Information från EHT
Under hösten började de muntliga nationella proven i årskurs 6. Under våren fortsätter nationella proven för årskurs 6 och även årskurs 3 genomför NP under veckorna 11-20. Syftet med dessa prov är att stödja en likvärdig och rättvis bedömning av elevers kunskaper. Proven utvecklas och konstrueras vid Stockholm och Uppsalas universitet på uppdrag av Skolverket. Det är kursplanerna i de olika ämnena som är utgångspunkt i provens innehåll och utformning. Om det finns särskilda skäl kan rektorn fatta beslut att en elev inte ska genomföra nationella prov. /EHT

Trevlig helg!

Veckobrev v.10

Nu har ännu en vecka sprungit iväg och vecka 10 är nästa slut. De första vårblommorna har kommit upp och vi längtar efter värmen.

Under veckan har vi börjat öva multiplikationstabellen korta stunder varje morgon. 20 uppgifter ska bli klara på 3 minuter. Vi ser redan förbättringar hos eleverna! Både åk 4 och 5 kommer nästa vecka ha matteprov. Under historialektionerna fortsätter vi vårt grupparbete om stormaktstiden. Nu jobbar vi med drottning Kristina.


Vecka 11

Måndag
TisdagSimning, slöjd, matteläxa åk 5
OnsdagEng-läxa åk 4
TorsdagEng-läxa åk 5, matteprov åk 4 och 5
FredagIdrott

Mån 18/3 17.30 Föräldramöte inför hösten för åk 5. Inbjudan via mejl.
Ons 20/3 17.30 Föräldraträff inför Schackfyran för åk 4, med barn. Barnen utmanar sina föräldrar på schack.

Engelskaläxa åk 4
Läxan är ord och fraser från texten vi arbetar med nu. Eleverna ska öva på att stava och uttala orden. Finns att öva på i appen Quizlet.

What time is it? = Hur mycket är klockan?
It’s half past six. = Klockan är halv sju.
grandad = morfar/farfar
I’m busy = Jag är upptagen
tell = berätta
feed = mata
guess =gissa
shower = dusch
start = börja
break = rast
same = samma
When do you wake up? = När vaknar du?

Engelskaläxa åk 5
Läxan är 18 ord från texten vi jobbar med nu. Eleverna ska öva på att stava och uttala orden. De finns även att öva på i appen Quizlet.

was born = föddes
sail = segla
gold = guld
spices = kryddor
way = väg
around = runt
easier = lättare
possible = möjlig
at last = till slut
India = Indien
Spain = Spanien
Italy = Italien
ship = skepp
longer = längre
spend = tillbringa
discover = upptäcka
earlier = tidigare
Europe = Europa


Information från EHT
Anmäld frånvaro innebär att vårdnadshavare har anmält frånvaron pga. sjukdom eller annan ledighet. Ogiltig innebär att barnet har en frånvaro då skolan inte fått in en anmälan men barnet ändå inte deltar i undervisningen. I vårt frånvarosystem samlas all frånvaro och när den överskrider 20% en månad utreds detta. Ofta beror frånvaron på grund av semester och/eller sjukdom men i enskilda fall kan det bero på att barnet av olika anledningar inte vill komma till skolan. Frånvaron följs därför kontinuerligt för alla barn och samma regler gäller alla. Alla barn har skolplikt men det är vårt uppdrag att se till att de får sin rätt till utbildning tillgodosedd.Önskar er en trevlig helg!

Veckobrev v.9

Nu har vi lämnat vintermånaderna bakom oss och förhoppningsvis är våren på väg. Eleverna har redan fått vårkänslor av de soliga rasterna. På so-lektionerna fortsätter vi vårt grupparbete om stormaktstiden. Åk 4 ska även börja jobba med nordiska länder. Åk 5 jobbar under mattelektionerna med decimaltal, medan åk 4 håller på med bråk. På svenskalektionerna arbetar vi med instruerande texter. Eleverna fick under veckan skriva en egen instruerande text för något vi ska genomföra utomhus nästa vecka.

Alla föräldrar till eleverna i åk 5 har fått informationsmejl från rektor Anna om höstterminen.

I torsdags var Mattias Bokinge i åk 4 för att träna schack inför schackfyran. Nästa tävling är lördag 23 mars. Vi kommer ha en träff med föräldrarna till eleverna i åk 4 innan dess för att planera körning mm. Eleverna kommer också få chans att utmana föräldrarna på schack under träffen. Petra tar kontakt med föräldrarna.


Vecka 10

MåndagSo-prov åk 4
TisdagSlöjd, simning åk 4-5
OnsdagEng-läxa åk 4
TorsdagEng-läxa åk 5
FredagIdrott

Engelskaläxa åk 4
Eleverna har 15 glosor från texten vi jobbar med nu. Öva på att stava och uttala orden. De finns att öva på i appen Quizlet.

dinner = middag
friend = vän
door = dörr
shout = ropa, skrika
walk = gå, promenera
oven = ugn
hear = höra
sound = ljud
ladder = stege
garden = trädgård
run = springa
wall = vägg
against = mot
bedroom = sovrum
climb = klättra

Engelskaläxa åk 5
I läxa till nästa vecka har eleverna 18 glosor från texten vi jobbar med nu. Öva på att stava och uttala orden. Ladda gärna ner appen Quizlet och träna på glosorna där. Sök efter akersskola.

case = fall
safe = kassaskåp
midnight = midnatt
call = telefonsamtal
office = kontor
upset =upprörd
in a mess = stökig, i oordning
lamp = lampa
carpet = matta
table = bord
happen = hända
alone = ensam
broken = trasig
thief = tjuv
wake up = vakna
check = kontrollera
picture = bild
smash = slå sönder, krossa


Information från EHT
Skolans demokratiarbete sker på många olika sätt. Ett sätt är att vi har olika ”råd”. Från varje klass finns representanter i elevråd, matråd och miljöråd. Dessutom arbetar pedagogerna med elevinflytande i undervisningen genom EPA, förförståelse och koppling mellan undervisning och omvärlden. /EHT


Vi önskar er en trevlig helg!

Veckobrev v.8

Nu är vi tillbaka i skolan igen efter ett härligt sportlov. Hoppas ni hade en trevlig ledighet! Nu efter lovet har Marin Ladan börjat hos oss. Han ska jobba fram till sommarlovet och kommer vara med i klassen som resurs. Under en av veckans våriga dagar passade vi på att vara ute och leka en bollek i slutet av dagen.

Under veckan har åk 4 och 5 gemensamt börjat arbeta med stormaktstiden, i form av ett grupparbete. Vi jobbar på i matteboken och blir eleverna inte klara under lektionerna så tar de med matteboken hem. I NO fortsätter vi vårt arbete om den levande planeten.


Vecka 9

MåndagBesök av skolbibliotekarien Magdalena, So-läxa åk 4
TisdagIdrott, slöjd
OnsdagEng-läxa åk 4, So-läxa åk 4
TorsdagSchackträning med Mattias Bokinge (åk 4) , eng-läxa åk 5
FredagIdrott

Måndag v. 10 (4/3) kommer åk 4 ha test på Sveriges landskap.
Lördag v. 12 (23/3) är det Schackfyran för åk 4 i Jönköping.

Engelskaläxa åk 4
I läxa till onsdag har eleverna 8 ord från texten som vi jobbar med nu. De ska lära sig att stava och uttala orden. Glosorna finns att öva på i appen Quizlet. De har dessutom fått hem ett papper med siffror där de ska skriva talen på engelska och sedan rätta själv.

breakfast = frukost
it’s eight o’clock = klockan är åtta
kitchen = kök
bed = säng
sugar = socker
I don’t believe = jag tror inte
shop = affär
sleep well = sov gott

Engelskaläxa åk 5
Eleverna har i läxa till torsdag att lära sig att uttala och stava 8 ord från texten vi jobbar med nu. Glosorna finns att öva på i appen Quizlet. De har även fått hem ett papper om do/does/did som de ska göra.

Does he live…? = Bor han…?
island = ö
half = halv
size = storlek
whole = hel, hela
mixture = blandning
currency = valuta


Information från EHT
Vi i elevhälsoteamet har en önskan om att utöka samverkan med vårdnadshavare. Det är viktigt för oss att ni känner till oss och att det finns en öppen dialog mellan hem och skola. Har ni tankar och funderingar när det gäller ditt barns skolgång eller områden där vi kan samarbeta så ta gärna kontakt med någon i elevhälsoteamet eller föräldrarådet. /EHT

Önskar er en trevlig helg!

Veckobrev v. 6

Hej!

Vecka 6 har gått snabbt och nu ser vi fram emot ett efterlängtat sportlov. Snön har redan börjat smälta men vi hoppas ändå det kan bli ett lov fyllt av vinteraktiviteter. Eleverna har fått hem ett häfte med sportlovsaktiviteter som anordnas av kommunen och föreningar i kommunen.

Under veckan har åk 5 avslutat sitt arbete med Europa. Efter lovet börjar åk 4 och åk 5 gemensamt med stormaktstiden. Båda klasserna har haft matteprov och börjat arbeta i de nya matteböckerna. På bildlektionerna har eleverna fått redovisa sina arbeten och diskutera sina målningar med varandra. Under några veckor har vi på musiklektionerna jobbat med noter, notsystem och c-durskalan.

Efter lovet kommer vi få en extra resurs här på Åkers skola. Det är en kille som heter Marin.


Vecka 7
SPORTLOV

Vecka 8

MåndagSo-läxa åk 4
TisdagIdrott, slöjd
OnsdagEngläxa åk 4
TorsdagEngläxa åk 5
FredagIdrott

Engelskaläxa åk 4
Eleverna ska träna på att uttala och stava tiotalen från tio till hundra. Orden finns att öva på i appen Quizlet. De har även fått med sig ett papper hem där de ska träna på -s i tredje person. De behöver inte plugga in det, utan endast öva på pappret. Verb i nutid får på engelska ett extra s på slutet om det är he (han), she (hos) eller it (den/det) som utför verbet. I (jag), you (du/ni), they (de) och we (vi) får inget s på slutet av verbet. T.ex. I walk, she walks. They think, he thinks.

ten = tio
twenty = tjugo
thirty = trettio
forty = fyrtio
fifty = femtio
sixty = sextio
seventy = sjuttio
eighty =åttio
ninety = nittio
one hundred = ett hundra

Engelskaläxa åk 5
Eleverna ska träna på att uttala och stava 14 ord från texten vi jobbar med nu. Orden finns att träna på i appen Quizlet.
be in trouble = ligga risigt till
classroom = klassrum
a breath = ett andetag
teacher = lärare
pupil = elev
frog = groda
another = en annan
lamb = lamm
hen = höna
duck = anka
subject = ämne
in pairs = i par, två och två
peaceful = fridfull
murmur =mummel


Information från EHT
Barn behöver röra på sig för att växa och utvecklas. Genom fysisk aktivitet stimuleras utveckling av muskler, hjärna, hjärta och lungor. Den mentala hälsan påverkas enligt 1177 positivt av fysisk aktivitet. 1177 skriver att barn och ungdomar i åldrarna 6-18 år bör uppmuntras till minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Ett tips är att hitta på en rolig fysisk aktivitet tillsammans med barnen. /EHT

Vi vill önska er ett riktigt fint sportlov!
Ses igen vecka 8!
/Kunskapsjägarna

Veckobrev v.5

Hej!

Vi på Åkers skola har haft en spännande vecka med besök på Remida. Där fick vi träffa danspedagogen Pia och ljudpedagogen Jan. Vi träffade även Kerstin och Ingegerd som arbetar på Remida. Vi delades in i tre olika grupper, där vi fick testa på teaterdans, ljudexperiment och kreativt skapande.

Teaterdansen som eleverna gjorde tillsammans med danspedagogen Pia.

Under veckan har det varit mycket lek i snön under rasterna. En hel del stjärtlappsåkning men också snöiglobygge.

Åk 5 har under veckan haft sitt mattetest i geometri. Nästa vecka börjar vi i den nya matteboken. Åk 4 har mattetest på tisdag. Eleverna från båda klasserna får med sig matteboken hem om de inte blir klara under lektionen. I svenskan har åk 4 och åk 5 gemensamt arbetat med läsförståelse och sammansatta ord. Eleverna ska fylla i en trivselenkät, som vi under veckan har påbörjat. Utvecklingssamtalen har kommit igång. 1-3 februari är det avlusningsdagar. Skolsköterskan rekommenderar att alla barn luskammas, för att förhindra spridning av löss.


Vecka 6
Måndag: So-läxa åk 4
Tisdag: Idrott, slöjd
Onsdag: Eng-läxa åk 4
Torsdag: Eng-läxa åk 5, so-läxa åk 5
Fredag: Idrott

Vecka 7
SPORTLOV

Engelskaläxa åk 4
10 glosor från texten vi jobbar med just nu. Eleverna ska kunna stava och uttala orden. De har även fått hem en lapp med tips om appen Quizlet, som kan underlätta glosträningen.
winter = vinter
spring = vår
summer = sommar
autumn = höst
farm = bondgård
learn = lära sig
soon = snart
find = hitta, finna
month = månad
rest = vila

Engelskaläxa åk 5
Glosor från texten vi jobbar med just nu. Det är 8 vanliga glosor och 2 verb som de ska kunna böja. Eleverna ska kunna stava och uttala orden. De har även fått hem en lapp med tips om appen Quizlet, som kan underlätta glosträningen.
speak, spoke, spoken = tala, talade, talat
understand, understood, understood = förstå, förstod, förstått
wallet = plånbok
hairdresser = frisör
at least = åtminstone
bench = bänk
bush = buske
passport = pass
wonderful = härlig, underbar
angry = arg

So-läxa åk 5
Eleverna läser på de sista av Europas länder och huvudstäder, nr. 33-47. De får gärna fortsätta öva på de tidigare länderna och huvudstäderna också.


Information från EHT
Under kommande veckor genomförs trivselenkäter i skolan där syftet är att ta reda på hur enskilda klasser trivs i sin klass och i sociala sammanhang på skolan. Trivselenkäter är ett sätt att arbeta med elevernas arbetsmiljö efter riktlinjer från Skolverket och Socialstyrelsens ”Vägledning för elevhälsa”. Detta sätt är ett av våra sätt med att arbeta främjande och förebyggande på skolan samt skapa delaktighet och inflytande hos eleverna.

Snöiga hälsningar!
/Kunskapsjägarna

Veckobrev v.4

Hej!

Ännu en vecka har snabbt sprungit förbi. Under veckan som kommer startar de första utvecklingssamtalen. Det vore bra om de som ännu inte har lämnat in lappen om vilka tider som passar gör det snarast. Passar inte tiderna får ni höra av er. Eleverna har fått förbereda sig i skolan genom att fylla i några frågor om hur de trivs i skolan och hur de tycker att skolarbetet går. På onsdag åker vi till Remida. Vi ska träffa Jan Carleklev och en danspedagog. Lunch äter vi på Fågelforsskolan. Vi är tillbaka på skolan igen efter kl. 13.00. På måndag börjar vi med det nya schemat, så det kommer bli några små förändringar.


Vecka 4
Måndag: so-läxa år 4
Tisdag: Idrott, slöjd
Onsdag: Remida, eng-läxa år 4
Torsdag: Eng-läxa år 5, so-läxa år 5, so-läxa år 4
Fredag: Idrott

Engelskaläxa år 4
Läxan för eleverna är 10 ord från texten som vi jobbar med nu. De ska lära sig att stava och uttala orden.
just joking = skämtar bara
everything = allt
easy = lätt
popular = populär
together = tillsammans
go swimming = åka och simma
fishing = att fiska
team = lag
sport = sport, idrott
play football = spela fotboll

Engelskaläxa år 5
Läxan för eleverna är 10 ord från texten som vi jobbar med nu. De ska lära sig att stava och uttala orden.
once upon a time = det var en gång
story = berättelse
forest = skog
wolf = varg
on my way = på väg
knock = knacka
swallow = svälja
clothes = kläder
go to bed = gå till sängs
full = mätt

So-läxa år 5
Bra jobbat med de första 16 länderna och huvudstäderna i Europa. Läxa till torsdag är 16 nya länder och huvudstäder, nummer 17-32 på kartan eleverna har fått hem. Fortsätt gärna att öva på de länder och huvudstäder som var till den här veckan, så ni inte glömmer bort dem! Här är två nya länkar till Seterra med länderna och huvudstäderna 1-32 på kartan:
https://online.seterra.com/sv/vgp/3007?c=UG8Y6
https://online.seterra.com/sv/vgp/3225?c=2869K

Matteläxa år 4 och 5
Blir eleverna inte klara med uppgifterna under lektionen får de ta med sig matteboken hem och göra klart hemma.


Information från EHT
I elevhälsoteamet som leds av rektor ingår skolsköterska, skolkurator, specialpedagog/speciallärare och skolpsykolog. Elevhälsoteamets främsta uppgift är att arbeta förebyggande och elevhälsofrämjande. Dvs upptäcka och undanröja hinder i skolan som kan leda till att elever inte får sin rätt till utbildning tillgodosedd. Elevhälsoteamet eller delar av det är kopplade till klasser, grupper och enskilda elever vid behov. Dessa insatser utvärderas och följs upp kontinuerligt.
/EHT

Önskar er en trevlig helg!
/Kunskapsjägarna

Veckobrev v.3

Hej!

Nu är vi redan i mitten av januari och vi har kommit igång med alla ämnen. Första ishalkan är över och eleverna har under veckan haft roliga raster i snön och på isen.

Dagarna inleds med ljudbok och därefter kompisläsning. På svenskan har vi under veckan skrivit korta berättelser som eleverna har fått läsa upp för varandra. Några av ämnena var ”När jag fick grannens boaorm…”, ”När fick lift av kungen…” och ”När jag fastnade på toastolen…”. Eleverna i år 5 förbereder sig under so-lektionerna för sitt kommande prov på Europas länder och huvudstäder. År 4 börjar närma sig slutet på sitt arbete om vikingatiden. I matten håller år 4 på med stapel- och linjediagram. Blir eleverna inte klara med uppgifterna under lektionen får de ta med sig boken hem. På tisdagsförmiddagarna kommer specialpedagog Elisabet Hansson-Åblad och på onsdags- och torsdagsförmiddagarna kommer Mayvor Pehrsson. Vi håller just nu på att lägga upp ett nytt schema. Eleverna kommer att sluta samma tid på eftermiddagarna, men en del lektioner kommer att flyttas om för att vi ska kunna ha fler lektioner gemensamt. Det nya schemat kommer att skickas hem när det är klart.

Vecka 4
Måndag:
Tisdag: Idrott, slöjd
Onsdag:Eng-läxa år 4
Torsdag: So-läxa år 5, eng-läxa år 5
Fredag: Idrott

Engelskaläxa år 4
Eleverna har fått hem två papper om a/an och regelbunden plural. De ska fylla i papperna och rätta själva, men behöver inte lära sig det utantill. De ska även öva på att stava och uttala veckodagarna.

Engelskaläxa år 5
Eleverna har fått hem ett papper om regelbunden plural. De ska fylla i pappret och rätta själva, men behöver inte lära sig det utantill. De har även fått 10 glosor från texten vi har jobbat med under veckan. Öva på att stava och uttala orden.
right = höger
left = vänster
fun = kul
to work = att arbeta
cinema = bio
interesting = intressant
question = fråga
on your left = på vänster sida
opposite = mitt emot invention = uppfinning

So-läxa år 5
Om några veckor kommer eleverna ha prov på Europas länder och huvudstäder. För att göra pluggandet lite lättare får de med sig några av länderna och huvudstäderna varje vecka. Till vecka 4 ska de plugga in länderna 1-16 på kartan de har fått med sig hem. Seterra är en väldigt bra app/hemsida att träna på. Europa: länder och Europa: huvudstäder innehåller länderna och huvudstäderna som kommer vara med på provet. Här är två länkar där eleverna kan öva på de 16 länderna och huvudstäderna de ska lära sig till nästa vecka.
https://online.seterra.com/sv/vgp/3007?c=ZLYZ8
https://online.seterra.com/sv/vgp/3225?c=UBEWP

Information från EHT
Sörgårdsskolan/Åkers skola arbetar för att alla elever ska känna sig trygga i skolan. All personal arbetar aktivt med att upptäcka och förhindra kränkande behandling i skolan samt fokusera på det främjande arbetet. Tyvärr händer det saker, både i skolan och på fritiden, där vi som skola och ni som hem behöver samarbeta. Vi ber er därför höra av er till någon i personalen om du/ni upplever att någon elev kränks eller behandlas illa. /EHT

Information från Skolsköterskan Till föräldrar och elever

Nu har vi löss på skolan! För att förhindra en större spridning är det… viktigt att ni kontrollerar ert barns huvud dagligen två veckor framöver genom att kamma håret noga, lätt fuktat med luskam!
Ta gärna som vana att kamma igenom era barns hår med jämna mellanrum, tex 1 gång/månad, för att på så sätt kunna få kontroll på lösspridning

Om ni upptäcker löss eller ägg på hårstråna ska ni behandla. Apoteket vet vilket medel som rekommenderas.
Behandla endast den som har löss men kamma alla i familjen med väl rengjord lus kam mellan kamningarna.

Om ni hittar löss på ert barn så tala om det. Sannolikheten är då större att andra är mer uppmärksamma på om de smittats. Ge besked till personalen på skolan och fritids.

OBS! särskilt viktigt med kamning innan eleverna kommer tillbaka efter lovet Alla måste ta sitt ansvar.

Gå in på internetadresserna nedan:
www.1177.se/Jonkopings-lan/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Huvudloss/#
www.lusfri.nu

Med vänlig hälsning
Personalen på skolan och skolsköterska

Trevlig helg!
/Kunskapsjägarna

Veckobrev v.2

Hej!

Första veckan av vårterminen 2019 i Åkers skola. En kort och lugn vecka där vi har fått berätta för varandra om våra jullov. Onsdagen avslutades med Fyra man i soffan, en favorit!

Vi har kommit igång med matematiken, där år 4 jobbar med negativa och positiva tal och år 5 med geometri för att sedan kunna börja i den nya matematikboken. I engelska börjar båda klasserna med tema food. I SO jobbar år 4 med Sveriges landskap och vikingatiden medan år 5 fortsätter med Europa. I NO kommer klasserna gemensamt att arbeta med den levande planeten, som vi inledde med att titta på en film om vulkaner.

Personal på skolan är Petra Geisler, Ellen Åkerhag, Mayvor Pehrsson, Annelie Hjelm, Elisabet Hansson-Åblad (specialpedagog) och Eva Andersson (mat).


Snön är tillbaka, vilket innebär att det finns mycket kul att göra på rasterna! Stjärtlappsåkning och snöbollskrig i den härliga solen.

Vecka 3
Måndag:
Tisdag: Idrott, slöjd
Onsdag: År 4 kommer få engelskaläxa till v.4
Torsdag: År 5 kommer få engelskaläxa till v.4
Fredag: Idrott

Information från EHT
Hej och välkomna tillbaka till skolan! Vi hoppas att alla haft ett skönt lov med mycket vila, umgänge och glädje.

För att skolan ska vara trygg och tillgänglig för alla elever vill vi börja med att påminna hemmen om att skolan och fritids har generellt förbud när det gäller nötter. Dessa nötter är: jordnöt, hasselnöt, valnöt, paranöt, cashew, pekannöt, pistagenöt samt mandel och sesamfrön. Förbudet gäller även vid utflykter, medhavd lunch och kvällsaktiviteter så som skol disco. Vi vill också påminna er om att tänka på parfymanvändandet då det även förekommer allergier och känslighet kring starka dofter. /EHT

Vi ser fram emot en trevlig och rolig termin tillsammans!
/Kunskapsjägarna